Janka Katreniaková

Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota sestra