Ján Kurnas

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie, ProCare Zvolen masér