Bc. Iveta Borosovicsová

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Profil

Od roku 1989 pracovala ako zdravotná sestra na OAIM v Nemocnici Rimavská Sobota. Na úseku anestézie pôsobí od roku 1996. Špecializáciu v odbore anestézia a intenzívna medicína získala v roku 1999. Bakalársky titul v odbore ošetrovateľstvo získala v roku 2021 štúdiom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave. Aktuálne pôsobí ako vedúca sestra na OAIM