Ishchuk Ivan

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Profil

Štúdium medicíny ukončil na Bukovinskej štátnej lekárskej akadémii v roku 2001 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začal v auguste 2001 na OAIM Chmelnickej fakultnej nemocnici, kde pracoval do roku 2003.

Špecializáciu z odboru anesteziológia a intenzívna medicína II. stupňa získal v roku 2003, I. stupňa v roku 2006. V rokoch 2004 až 2016 pracoval v Detskej fakultnej nemocnici v meste Chmelnickyj.

Od marca 2016 pracuje vo Svete zdravia, a.s., Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom ako sekundárny lekár OAIM.