Imriš Slavomír

Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Banská Štiavnica vedúci rádiologický technik

Kontakt

slavomir.imris@svetzdravia.com