Imriš Slavomír

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúci rádiologický technik

Kontakt

slavomir.imris@svetzdravia.com