Hrubovská Mariana

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou manažérka dennej zmeny

Kontakt

mariana.hrubovska@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení SZŠ v Michalovciach nastúpila v roku 1990 na Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie ako sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke. V roku 1999 získala vyššie odborné vzdelanie na SZŠ v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Po ukončení štúdia v roku 1999 pracuje na  pozícii manažérka dennej zmeny. Po ukončení postgrauálneho špecializačného štúdia v roku 2013 získala diplom o špecializácii v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.