Hičová Valéria

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Kontakt

valeria.hicova@svetzdravia.com

Profil

Manažérka dennej zmeny klastra Žena a dieťa, na gynekologickom oddelení.