Gregušová Katarína

Neurologické oddelenie, Nemocnica Topoľčany zástupca vedúcej sestry

Kontakt

katarina.gregusova@svetzdravia.com

Profil

Na neurologickom oddelení pracuje ako sestra od roku 2003, SZŠ ukončila v roku 2002 v Bratislave, špecializačné štúdium v odboroch vnútorného lekárstva absolvovala na UKF v Nitre v rokoch 2013 – 2014.