Gálffyová Hajnalka

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda manažérka dennej zmeny

Kontakt

hajnalka.galffyova@svetzdravia.com