Gabriela Oláhová

Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rimavská Sobota manažérka dennej zmeny

Kontakt

gabriela.olahova@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako manažérka dennej zmeny na oddelení dlhodobo chorých od r. 2010. V nemocnici  Rimavská Sobota začínala na chirurgickom oddelení od r. 1994. Neskôr prešla na infektologické oddelenie a od r. 2000 pôsobí na oddelení dlhodobo chorých. V súčasnosti koordinuje prácu sestier a pomocného personálu.  Má ukončené vyššie odborné vzdelanie a pomaturitné špecializačné štúdium v odbore vnútorné lekárstvo.