Földesová Monika

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

monika.foldesova@svetzdravia.com