Farkas Ildiko

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

ildiko.farkas@svetzdravia.com