Eleková Mónika

Ambulancia klinickej onkológie I, Nemocnica Dunajská Streda sestra

Kontakt

monika.elekova@svetzdravia.com