Drenková Mária

URGENT, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Kontakt

maria.drenkova@svetzdravia.com