Dr. Nazar Gavrylko

Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

Kontakt

nazar.gavrylko@svetzdravia.com