Dr. Med. Tamás Peter, PhD.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota primár

Kontakt

047 / 56 12 252

peter.tamas@svetzdravia.com

Profil

Absolvoval štúdium na Univerzite Semmelweis Všeobecná lekárska univerzita v roku 1999. Ako vedecký pracovník pracoval na Katedre biochémie  v rokoch 1999 až 2003 a následne v rokoch 2004 až 2010 na Katedre imunológie na Univerzite Dundee.

Lekársku prax začal v Nemocnici Svätej Barbory  v Rožňave a od októbra 2012 pracuje vo Všeobecnej nemocnici Rimavská Sobota. V roku 2016 získal atestáciu v odbore Hematológia a transfúziológia. Od januára 2018 pôsobí ako primár hematologicko-transfúziologického oddelenia.