Doc. MUDr. Alexander Kishko, CSc.

Kardiologická ambulancia, ProCare Prešov Kardiológ

úkony: diagnostika a liečba ischemickej choroby srdca, dysrytmií a chlopňových chýb, indikovanie na invazívne vyšetrenia a operačné výkony, konzultačná činnosť, sledovanie pooperačných stavov

Ordinačné hodiny

Kardiologická ambulancia, ProCare Prešov

  • Pondelok: 07:30 - 14:30
  • Utorok: 07:00 - 18:00
  • Streda: 07:00 - 16:00
  • Štvrtok: 07:00 - 16:30
  • Piatok: 07:00 - 14:30

Profil

Medicínu vyštudoval na LF Národnej univerzity v Užhorode. Akademický titul CSc. získal v roku 1984 a v roku 1993 bol habilitovaný na docenta. Od roku 2003 pôsobí ako kardiológ na Poliklinike ProCare v Prešove a zároveň i vo funkcii prednostu kliniky kardiológie a docenta na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a FNsP J.A.Reimana.

Je členom viacerých odborných spoločnosti, vrátane Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC), kde pôsobí v pracovnej skupine  pre nukleárnu kardiológiu. Viacero jeho vedeckých prác bolo akceptovaných na prezentáciu v rámci európskych a svetových vedecko-praktických fór, vrátane kongresov Európskej kardiologickej spoločnosti, Svetového kardiologického kongresu a Svetového kongresu internej medicíny. Aktívna účasť na podujatiach Európskej kardiologickej spoločnosti bola v roku 2016 na kongresu v Ríme ocenená 1. miestom v súťaži o najlepšiu moderovanú prezentáciu z oblasti chronického srdcového zlyhávania. Bol hlavným riešiteľom niekoľkých vedecko-výskumných projektov. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 publikácií v odborných časopisoch a niekoľkých monografií. Jeho autorstvu patrí i nedávno vydaná vedecká monografia „Tichá ischémia myokardu u diabetikov stredného veku“.

Absolvoval viacero postgraduálnych zahraničných študijných pobytov a stáží, napríklad v Paríži (Hopital Cochin), Nemecku ( Universitas Hertzzentrum v Bad-Krozingenu a v Darmstadte ), Spojených štátoch (MidCarolina Cardiology, Carolinas Medical Centre v Charlotte, Severná Karolína), Rakúsku, Francúzsku či Maďarsku.  Je spoluiniciátorom vzniku programu nukleárnej kardiológie v Prešovskom kraji. Vedecko-pedagogická činnosť doc. MUDr. Oleksandra Kishka, CSc. bola ocenená Striebornou medailou rektora Prešovskej univerzity v Prešove.