Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Dipl. sestra Zuzana Hulová

Dialyzačné pracovisko, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra

Kontakt

+421 38 5351436

zuzana.hulova@svetzdravia.com

Profil

Stredná zdravotnícka škola Topoľčany – ukončené 1983, po škole ihneď nastúpila pracovať do nemocnice Topoľčany.

Na dialyzačnom pracovisku od r. 2007 v pozícií vedúcej sestry.

VOV – diplomovaná všeobecná sestra ukončené 13. 6. 2001

Špecializácia: intenzívna starostlivosť v interných odboroch ukončená 22.05.2002
Špecializácia: ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov ukončené 5.6.2009
Špecializácia: manažment v ošetrovateľstve –ukončené 1.7.2010