Dip.sestra Soňa Balážiová

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra

Kontakt

+421 38 5351327

sona.balaziova@svetzdravie.com