Daňová Valéria

Onkologická ambulancia I., Mammacentrum sv. Agáty Aplikačná miestnosť, sestra