Bobák Igor

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

igor.bobak@svetzdravia.com