Begalová Alena

Urgentný príjem, Nemocnica Vranov nad Topľou sestra

Kontakt

alena.begalova@svetzdravia.com

PROFIL

Gymnázium Vranov nad Topľou1991-1995

Pomaturitné kvalifikačne štúdium (PKŠ) Stredná zdravotnícka škola Michalovce 1995-1997

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Prešov 2005 – 2009

PŠŠ Zdravotnícka univerzita Bratislava 2013

Zamestnanie: 1.9.1997 – 24.5 2005 Národný Ústav Srdcovo Cievnych chorôb(NÚSCH) Bratislava

oddelenie OAIM

1.6.2005 – 30.06 2009 ortopedická ambulancia MUDr. Rudolf Jakub Vranov

nad Topľou

1.7.2009 –  Vranovská nemocnica –oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie,

Neskôr chirurgická ambulancia, od júl 2018 urgentný príjem