Bc. Zimanová Anna

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Banská Štiavnica vedúca sestra

Kontakt

anna.zimanova@svetzdravia.com