Bc. Uriga Lukáš

NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce rádiologický technik

Kontakt

lukas.uriga@svetzdravia.com