Bc. Uriga Lukáš

Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Michalovce rádiologický technik

Kontakt

lukas.uriga@svetzdravia.com