Bc. Ujházyová Andrea

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra

Kontakt

andrea.ujhazyova@svetzdravia.com