Bc. Tiňo Michal

Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou zdravotnícky laborant

Kontakt

michal.tino@svetzdravia.com

Profil

Ukončil SOŠ v Trebišove – odbor biotechnológia-farmakológia v roku 2014. Bakalárske štúdium v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ukončil v roku 2017 na fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove. Od roku 2018 pracuje  na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo vranovskej nemocnici ako zdravotnícky laborant.