Bc. Rosa Marián

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúci rádiologický technik

Kontakt

marian.rosa@svetzdravia.com

Profil

V roku 1991 ukončil nadstavbové stredoškolské štúdium v odbore rádiológia. Špecializáciu získal v roku 1995. V našej nemocnici pracuje od roku 1990 a od roku 2010 zastáva pozíciu vedúceho rádiologického technika. Bakalárske štúdium v odbore rádiologická technika ukončil v roku 2014 na SZU v Bratislave.