Bc. Poprendová Danka

Urologické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Kontakt

danka.poprendova@svetzdravia.com