Bc. Poprendová Danka

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Kontakt

danka.popredova@svetzdravia.com