Bc. Poprendová Danka

Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Kontakt

danka.popredova@svetzdravia.com