Bc. Nemčíková Jarmila

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra

Profil

Od roku 2021 pracuje ako vedúca sestra na pediatrickom odd., ukončené štúdium na KU v Ružomberku a špecializácia v odbore pediatria, neonatológia.