Bc. Molnárová Martina

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Kontakt

martina.molnarova2@svetzdravia.com

Profil

Na pozícii manažérky dennej zmeny na chirurgickom oddelení pôsobí od r.2011. Po úspešnom ukončení štúdia na SZŠ vo Zvolene pôsobila ako zdravotná sestra v Číži. Do Nemocnice Rimavská Sobota nastúpila na chirurgické oddelenie v r. 2008.  Ukončila VOV štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra, špecializačné štúdium v odbore chirurgia a l.st VŠ štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave v odbore ošetrovateľstvo.