Bc. Miroslava Szalayová

Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra

Kontakt

038/5351697

miroslava.szalayová@svetzdravia.com