Bc. Miroslava Szalayová

Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra

Kontakt

038/5351697

miroslava.szalayová@svetzdravia.com

Profil

Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Topoľčanoch, neskôr pokračovala v štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde získala titul Bc. v odbore ošetrovateľstvo. Je tiež držiteľkou DRG certifikátu. V nemocnici Topoľčany pôsobí už 15 rokov, v súčasnosti ako ambulantná sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.