Bc. Marta Závacká

Urologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Profil

Po ukončení štúdia pracovala na detskom oddelení 7 rokov ako detská sestra. Od roku 1998 pracovala na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie na jednotke intenzívnej starostlivosti. V roku 2004 ukončila špecializačné štúdium v odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. V roku 2006 ukončila bakalárske štúdium – odbor ošetrovateľstvo.

Od roku 2016 do roku 2019 pracovala na oddelení Anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. OD 1. 6. 2019 pracuje na urologickej ambulancii.