Bc. Mariana Setnická

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom pôrodná asistentka

Kontakt

mariana.setnicka@svetzdravia.com