Bc. Mária Olekšáková

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik