Bc. Lučanský Štefan

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúci rádiologický technik

Kontakt

stefan.lucansky@svetzdravia.com