Bc. Krajcsik Adriana

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Dunajská Streda vedúca sestra

Kontakt

adriana.krajcsik@svetzdravia.com