Bc. Kováčová Adriana

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Kontakt

adriana.kovacova@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako vedúca pôrodná asistentka na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení kde nastúpila v roku 1987. Koordinuje činnosť pôrodných asistentiek a pomocného personálu. Má ukončené vysokoškolské  vzdelanie I. stupňa v odbore pôrodná asistencia.