Bc. Kočíšková Monika

Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou vedúci rádiologický technik

V nemocnici vo Vranove nad Topľou pracuje na Rádiologickom oddelení ako rádiologický technik od roku 1986. V roku 1994 absolvovala špecializačné štúdium v odbore Rádiologická technika na SZU v Bratislave. V roku 2008 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Mamografia na SZU Bratislava. Bakalárske vzdelanie v odbore Rádiologická technika na Vysokej škole Sv. Alžbety ukončila v roku 2011. Od roku 2012 pracuje na pozícii vedúci rádiologický technik.