Bc. Katarína Olčáková

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou manažérka dennej zmeny

Kontakt

katarina.olcakova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach odbor všeobecná sestra v roku 1995 nastúpila na interné oddelenie ako sestra v nepretržitej prevádzke.  V roku 2003 absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v odbore všeobecná diplomovaná sestra. Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť získala v roku 2010 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo ukončila v roku 2017 na Vysokej škole sv. Alžbety v Michalovciach.

Od roku 2015 zastáva na oddelení vnútorného lekárstva pozíciu manažérky dennej zmeny.