Bc. Jana Vargová

POKO ambulancia (poliklinické oddelenie klinickej onkológie), Nemocnica Trebišov sestra

Kontakt

jana.vargova@svetzdravia.com