Bc. Ivana Siňár

Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Svidník vedúca sestra

Profil

V roku 1993 ukončila SZŠ v Humennom. V roku 2019 ukončila bakalárske štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

V roku 2020 ukončenie špecializačného štúdia v odbore psychiatrické ošetrovateľstvo.