Bc. Hreňová Zuzana

RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce vedúci rádiologický technik

Kontakt

zuzana.hrenova@svetzdravia.com