Bc. Hilda Gyongyosiová

Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota vedúci rádiologický technik

Kontakt

hilda.gyongyosiova@svetzdravia.com

Profil

Na pozícii vedúceho rádiologického technika na rádiologickom oddelení pôsobí od r.2019. Do Nemocnice Rimavská Sobota nastúpila ako rádiologický technik v r. 2015. Praktické skúsenosti po úspešnom ukončení štúdia na SZŠ v Košiciach odbor zdravotný laborant získavala na RÚVZ v Rožňave a  v Nemocnici v Revúcej. V roku 2010 úspešne ukončila štúdium rádiológie v Prešove.