Bc. Halmová Martina

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné) , Nemocnica Topoľčany zástupkyňa vedúcej sestry

Kontakt

martina.halmova@svetzdravia.com

Profil

SZŠ v Topoľčanoch ukončila v roku 1994. Po ukončení štúdia nastúpila pracovať na interné oddelenie v Topoľčanoch. Neskôr absolvovala štúdium I. st. na VŠZaSP sv. Alžbety v odbore Ošetrovateľstvo. V súčasnosti pracuje ako manažérka dennej smeny a zástupkyňa vedúcej sestry na oddelení vnútorného lekárstva.