Bc. Hajnóczki Alexandra

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

alexandra.hajnoczki@svetzdravia.com