Bc. Gáspár Ladislav

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

ladislav.gaspar@svetzdravia.com