Bc. Gajdoš Ján

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné vedúci rádiologický technik

Kontakt

jan.gajdos@svetzdravia.com